بدن لخت

 

در اغلب شهرهای بزرگ و زیبای اروپا مثل آتن، رم، پاریس، وین ... صدها مجسمه لخت زن و مرد در خیابانها و پارکهای شهر به معرض تماشا گذاشته شده است و مردم هنر را میبینند نه لختی را. زیبایی را میبینند نه عورت را. از نظر آنها بدن انسان زیباست. همه قسمت های آن. در شهر وین که تا قبل از جنگ اول جهانی برای چندین قرن مرکز بزرگترین امپراطوری اروپا بوده است، خیابانهای شهر مثل موزه می ماند. به هر گوشه آن که نگاه میاندازی، خواه بدنه ساختمانها ، خواه پارک و خواه کلیسا، ده ها مجسمه میبینی. این مجسمه ها که بسیاری از آنها به سبک مجسمه های یونانی ساخته شده است، مردها را بطور کاملن لخت نشان میدهند ولی قسمت عورت زنها را میپوشانند و فقط سینه ها را لخت نشان میدهند.  موزه تاریخ طبیعی وین که یکی از بزرگترین و معتبرترین موزه های جهان است، علاوه بر مردم عادی و توریست ها، همیشه مملو است از کودکان دبستانی و دبیرستانی که ازطرف مدرسه شان به همراه چند معلم آمده اند تا دانش بیاموزند. در راهرو طبقه دوم این موزه، در جایی که نمیتوانی نبینی، یک ویترین با ارتفاع کم نسب شده که در آن چهار لب زن، چهار نوک سینه زن، چهار ناف زن، و سه عورت زن به نمایش گذاشته شده و زیر هرکدام یک پلاک است که بطور واضح نوشته شده: لب، نوک سینه، ناف، و کُس. پر واضح است که این وترین را برای من و شما نگذاشته اند. این ویترین را برای کودکان گذاشته اند تا مبادا برایشان هیچگونه توهمی پیش بیاید که قسمت های پوشیده زنها چه شکلی است و از هر کدام هم چند نمونه گذاشته اند تا تفاوتها را نشان داده باشند. در همین شهر زیبا، مثل بقیه شهرهای اروپایی، تعداد زیادی هم لچک بسر کثیف میبینی که مسلمان هستند. این احمقها که حتا همان قرآنی را که به خاطر آن در گرمای تابستان خود را سر تا پا میپوشانند نخوانده اند، نمیدانند که در قرآنشان در حد اقل ده جای مختلف گفته که مسلمانی برای آنها نیست و فقط برای اعراب اطراف مکه است. ( مراجعه کنید به مقاله "به دستور الله ایرانی ها باید زرتشتی شوند". در قسمت سخن روز آبرادات 25 دیماه). آنها که اغلب پیر و زشت و بد قواره هم هستند، بدن خود را شدیدن پوشانده اند تا مبادا کسی جایی از آن را ببیند. آنهم در مملکتی که زنهای زیبای نیمه برهنه در همه جا در حال رفت و آمد و حمام آفتاب گرفتن هستند و کسی حتا نیم نگاهی هم نمی اندازد. احمق ها آمده اند تا ازتمدن وپیشرفت این کشورها استفاده ببرند ولی در همان حال لجوجانه به خرافات خود چسبیده اند و حاضر نیستند که خود را آزاد کنند. اینها میبینند که مردمی که در میانشان زندگی میکنند عکس لخت پیامبرخود را آزادانه در ویترین مغازه ها به نمایش میگذارند و هیچکس آزرده خاطر نمیشود. ولی واویلا اگر کاریکاتوری از محمد دزد و قاتل و متجاوز کشیده شود. آنوقت سیل احمقها به دفاع از کسی که آنها را به استثمار و عقب افتادگی کشیده است به خیابانها میریزد و سفارتخانه ها آتش میزنند و آدمها را میکشند تا مبادا دیگر کسی جرات و سعی در بیدار کردن آنها کند. گویی کسی نیست که به آنها بگوید که اگر تو واقعن اسلام و فرآورده هایش را دوست میداری، پس چرا در همان خراب شده ات باقی نماندی؟ پس حالا که تسمیم گرفته ای که مملکت اسلام زده جای خوبی نیست. دست از این ادا بازی ها بر دار و دیگر اینجا را به گند نکش

 

آبرادات - 6 خرداد 2590 برابر بیست و هفتم مه 2011 میلادی

 

برگ نخست

 

مقاله روز